Araştırma Kütüphanesi

Çamlıca İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi bünyesinde kurulan Çamlıca Araştırma Kütüphanesi tarihimize ve tarihimizin kaynaklarına aktif yayın faaliyeti yürüten ve tarih, kültür ve medeniyetimize dair ilmî araştırmalar yapan, sahasında uzman (akademisyen) araştırmacılara kütüphane ve dokümantasyon hizmeti sunmak, kütüphanemizin en önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Kütüphanemiz, aynı zamanda fahri olarak akademik seviyede bulunan ve araştırmacı olmaya aday kişilere de aynı hizmeti vermektedir.

Bu hizmet; araştırma ve yayın faaliyetlerinin süratli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için uluslararası standartlarda ve modern yöntemlerle çalışan kütüphanemiz kullanıcılarının aradıkları materyali bulundurmak, kullanıcıya uygun çalışma ortamını temin etmek, fotokopi ve dijital çekim ihtiyacını karşılamak, kullanıcının günlük genel ihtiyaçlarını (yemek, istirahat, çay, kahve vs.) karşılamak vb. tali hizmetlerdir.

Kütüphanemiz, satın alma dışında bağış ve mübadele yoluyla da koleksiyonunu geliştirmektedir. Ağırlıklı olarak tarih, İslamî ilimler, edebiyat, biyografi, mimarî, sanat tarihi ve diğer sahalarda seçme eserlerden müteşekkil bir kütüphanedir. Araştırma kütüphanemizde, aşağıda ismi geçen mevzularda yaklaşık 120; bin modern baskı cilt kitap ve 50;.000; kadar da süreli yayın mevcuttur.

1928; öncesine ait Osmanlıca (Osmanlı Türkçesi), Arapça ve Farsça eserlerin bulunduğu Nadir Eserler kısmında ise muhtelif mevzularda yaklaşık 1.250; kadar yazma eser, 17;.000; kadar da matbu eser, 10;.000; kadar nadir vesika ve 2.500; sayı da nadir dergi bulunmaktadır.

Ayrıca 1.500;.000;'in üzerinde tez, vesika, CD, harita ve fotoğraf arşivimiz de mevcuttur.

Tasnif ve katalog çalışmaları devam etmekte olan kütüphanemize yeni kitaplar kazandırmak için çalışmalar bütün hızıyla sürmekte olup öncelikli olarak en az 100;.000; kitap hedefine ulaşılmıştır. Bundan sonraki hedefimiz kütüphanemizdeki eser sayısını 1.000;.000; kitaba ulaştırmaktır. Dijitalleştirme işlerini hızlandırıp bir an önce elektronik veritabanımızı tamamlamak hedefindeyiz.

Kütüphanemiz ziyarete ve araştırmacı hizmetine açıktır. Katalogumuz, şimdiye kadar kaydı yapılan 47;.500; kitap, 17;.000; nadir Osmanlıca, 4000; nadir Arapça Farsça ve 1.740; çeşit süreli yayım ihtiva etmektedir. Bu kayıtların ekserisini de tarih kitapları oluşturmaktadır.

Çamlıca Araştırma Kütüphanesinde araştırmacıların eserlere her an ulaşabilmelerini sağlamak için kitap ve dergiler ödünç verilmemektedir.

Daha detaylı bilgi ve araştırma için tıklayınız.