Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri (8 Cilt)

Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri (8 Cilt)
Kategori: Kaynak Eserler
Prof. Dr. Mehmet Arslan
Osmanlı saray düğünleri ve şenliklerini anlatan sûrnâmeler, Osmanlı şehzadelerinin sünnet düğünlerini, padişah kızlarının veya kız kardeşlerinin evlenme düğünlerini, padişah çocuklarının doğumları vesilesiyle yapılan şenlikleri anlatan eserlerdir.
Resmi devlet tarihçileri olan vakanüvislerin sathi olarak temas ettikleri birçok mevzu bu eserlerde en küçük teferruata varıncaya kadar işlenmektedir.
Bu eser, kültür tarihimiz açısından vazgeçilmez bir öneme sahip sûrnâmeler hakkında bu zamana kadar yapılan en derli-toplu çalışmadır.
Edebiyat ve tarih gibi iki mühim sahada yayınladığı eserlerle büyük boşlukları doldurmuş olan Prof. Dr. Mehmet Arslan, sûrnâmeler üzerinde yirmi yıla yakın devam ettirdiği çalışmalarını 6 cilt 8 kitap ve 3480 sayfadan oluşan büyük bir külliyatta bir araya getirdi.

* Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenliklerine dair 3480 sayfalık muazzam bir çalışma..
* Manzum Surnâmeler’den İntizami Surnâmesi’ne, Vehbi Surnâmesi’nden Lebib Surnâmesi’ne, Hafız Mehmed’den, Haşmet’in çalışmasına, müellifi bilinmeyen eserlerden Sûriyye Kasideleri’ne toplam 20 surnâme…
* Tamamı inceleme, metin ve indeks olarak yayına hazırlanan hacimli bir külliyat…
* Bu çalışma; tarih, edebiyat, folklor, sosyoloji, iktisat ve devlet yönetimi gibi konuların kaynaklarındandır.
Müşteri İletişim Merkezi